IQ Samhällsbyggnad har fått en förfrågan om att komma med inspel till utredningen "Ett utvecklat innovationsstöd vid universitet och högskolor" som leds av Alf Karlsson, tidigare statssekreterare åt Peter Eriksson.

Ett utvecklat innovationsstöd vid universitet och högskolor

Utredningen ska bland annat lämna förslag till förändringar av innovationsstödet vid universitet och högskolor i syfte att stödet ska vara ändamålsenligt. Utredningen ska även föreslå hur forskare, lärare och studenter vid lärosäten i hela landet kan få tillgång till innovationsstöd. Stödet gäller både i fråga om nyttiggörande och för annan innovationsstödjande verksamhet.

Utredningen pågår 1 januari – 30 september 2020, vilket innebär att vi har kort tid på oss att samla medlemmarnas tankar. Vi vill därför att du som är intresserad av att vara med på arbetsmötet den 12 mars lämnar din intresseanmälan så snart som möjligt. Antalet platser är begränsade och vi kommer att säkerställa en bred representation av aktörer!

Läs mer om utredningen på Regeringskansliets webbplats

Lämna intresseanmälan till arbetsmötet

Arbetsgruppen är öppen för dig som arbetar för en organisation som är medlem i IQ Samhällsbyggnad. Läs mer om hur du blir medlem.

Tid: Torsdagen den 12 mars kl. 13.30-15.30
Plats: IQ Samhällsbyggnads kansli, Drottninggatan 33, Stockholm

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med IQ Samhällsbyggnads integritetspolicy.