Inspel till regeringen 2023

Den 31 oktober 2023 lämnade vi in vår skrivelse med 16 konkreta förslag till regeringen inför arbetet med forsknings- och innovationspropositionen 2024. Mer än 300 aktörer har bidragit i arbetet med att beskriva samhällsbyggandets potential att driva på skiftet till hållbar utveckling och vilka politiska prioriteringar och satsningar på forskning och innovation som behövs.

Samhällsbyggandet är ett av de mest centrala områdena när Sverige ska hitta strategier för att lösa de framtidsutmaningar som vi just nu står inför. Vi representerar Sveriges enskilt största industri som år 2022 stod för över 11 procent av BNP (Byggföretagen 2022, Fakta och statistik - Totala bygginvesteringar) och för ungefär lika stor andel av syssel­sättningen. Omställningen i samhällsbyggnadssektorn har därför potential att vara en stark motor i hela Sveriges omställning. Men vi menar att detta idag inte återspeglas i statens satsningar på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet.

Vi presenterar 16 konkreta förslag till regeringen för att sektorn ska kunna växla upp och driva på skiftet till hållbar utveckling. En nyckelfaktor är att regeringen prioriterar att bygga starka forskarmiljöer inom samhällsbyggnadsområdet. Vi vill också säkerställa mer öronmärkt stöd till kunskapslyft och spridning av nya lösningar och resultat som kan göra skillnad i praktisk tillämpning.

Vårt inspel bygger på en djuplodande process med workshops, seminarier, enkäter och intervjuer. Över 300 personer från samhällsbyggandet har varit engagerade, från både privat, offentlig sektor och akademi, och bidragit till en samlad bild av sektorns syn på behov och möjligheter.