Flera universitet, högskolor och institut har ”kontor” för näringslivskontakter, som kan förmedla ingångar till forskare inom de områden som du är intresserad av. Ofta är det praktiskt att börja med ett lärosäte som ligger i närheten, eftersom projektet ofta löper smidigare om de människor som ska jobba med FUI-projektet kan träffas.

Hitta rätt aktörer

Här hittar du uppgifter om forskningsfinansiärer, forskningsstiftelser, högskolor, universitet och andra aktörer som verkar inom samhällsbyggnadssektorn.

På många håll i landet finns lokala nätverk där akademin, näringsliv och kommuner möts och en god idé är att fråga runt i sitt professionella nätverk för att få tips om möjligheter att ingå i forskningsprojekt. Ett exempel på detta är ByggDialog Dalarna som är en sektorsövergripande ideell förening som bedriver långsiktiga samarbeten med högskola, näringsliv och myndigheter.

Branschpressen skriver ofta om pågående forskningsprojekt och där kan man få en uppfattning om vilka forskare som är aktiva inom det område man själv är intresserad av.

En annan effektiv metod för att hitta lämplig akademisk kompetens är att kontakta Sveriges Bygguniversitet eller Arkitekturakademin, som är samarbetsforum för forskare inom byggande respektive arkitektur. Inom stadsutveckling finns bland annat Centre for Sustainable Urban Futures , Centrum för hållbart samhällsbyggande vid KTH och Malmö högskola/Lunds universitet. De har bra överblick över den samlade forskningskompetensen i Sverige inom respektive område. Utanför dessa nätverk finns även institut, mindre högskolor och forskargrupper med speciella intressen.

I samband med stora utlysningar brukar forskningsfinansiärerna och/eller IQ Samhällsbyggnad ordna informationsmöten, som ger goda möjligheter till att träffa forskare och potentiella samfinansiärer. Vissa informationsträffar innehåller en del som är avsatt för matchmaking mellan forskare och företag.