Forskningen bygger upp kunskap på högskolor och universitet som studenterna tar med sig ut i arbetslivet. Företag deltar i referensgrupper och upplåter personalens tid till att vara med och genomföra pilotstudier som kan leda till nya produkter, arbetssätt och affärer. Myndigheternas regelsystem och krav kan förändras till följd av forskning. Allt detta är resultatspridning och naturligtvis avgörande för hur nyttig forskningen blir.

Utöver denna breda resultatspridning ställs det ofta krav på resultatspridning i samband med att man söker forskningsmedel. Projektansökningar måste då beskriva hur forskningsresultaten ska kommuniceras och projektledningen förväntas engagera sig i att aktivt få olika målgrupper att ta till sig resultaten. Aktiviteter för att sprida resultatet kan exempelvis omfatta att presentera resultaten på möten med intressenter, att delta på akademiska konferenser, att skriva artiklar i bransch- och föreningspress eller göra en film. Projekt som lyckas att nå ut med sina resultat har oftast jobbat medvetet med kommunikation.