Vad är en utlysning?

En utlysning är ett verktyg som forskningsfinansiärer har för att fördela sina medel. Utlysningarna (”calls” på engelska) beskrivs i utlysningstexter på forskningsfinansiärens webbplats.

Det anges i varje utlysning hur mycket finansiering man kan söka och i vissa fall ska graden av samfinansiering motiveras av den sökande. Hur mycket man kan söka beror också på – i det fall företag söker pengar – hur stort företaget är och om det är grundforskning, tillämpad forskning eller experimentell utveckling. Detta styrs av forskningsförordningen: Förordning (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet

I förordningen anges också vilka typer av utgifter som kan räknas som samfinansiering i varje projekt (”stödgrundande kostnader”). Det är exempelvis endast tillåtet att räkna arbetskraft och kapitalutrustning i projekten i den mån de används i projekten.