Förutom anställningen läser doktoranden kurser på forskarnivå på sin högskola eller universitet som även handleder forskningen. Efter disputationen är det vanligt att man fortsätter att arbeta på företaget som forskare.

Kommundoktorand kan ses som en motsvarighet till det mer etablerade begreppet industridoktorand. Kommundoktorander är en kommunanställd som får sin forskarutbildning eller delar därav betald av sin arbetsgivare.