Utlysningstexterna beskriver hur mycket pengar som kan sökas, vilka slags projekt utlysningen avser och vilka övriga önskemål finansiären har på organisation, tidplan och finansiering av projektet. I en del fall är texten också tydlig med vilka aspekter man värderar högst vid bedömning av inlämnade ansökningar.

Vissa utlysningar är riktade mot specifika ämnen eller en viss typ av forskning och endast öppna för ansökningar under en begränsad tid. I andra utlysningar kan man söka medel löpande.