Utvecklingsarbete handlar exempelvis om att testa olika lösningar på ett problem, att göra gemensamma insatser tillsammans med andra företag eller organisationer för att utveckla en arbetsprocess, eller att testa en ny metod eller produkt. Att dra nytta av forskare i företagets utvecklingsarbete är bra eftersom de kan bidra med lärdomar från andra som har arbetat med liknande frågor.

Utvecklingsprocessen kan ibland skapa en innovation – en ny produkt, tjänst eller metod som etablerar sig på en marknad och skapar nytta.

En innovation kan också skapas utifrån ett behov som samhället eller kunderna har. Det leder till att ett utvecklingsarbete – och i vissa fall även forskningsarbete – som gör att behovet så småningom kan tillgodoses av en ny vara eller tjänst på marknaden.