Insatserna kan vara antingen i kontanta medel som företaget eller motsvarande betalar till forskningsprojektet, men vanligare är att man bidrar med egen tid och räknar om den till ett värde. I vissa utlysningar av forskningsmedel ställs dock krav på kontant samfinansiering.

Ett annat sätt är att företaget anställer en person som industridoktorand, som kombinerar arbete på företaget med forskning och doktorandstudier på en högskola eller vid ett universitet. Ytterligare ett sätt är att finansiera en professur inom ett ämne som anses viktigt för företaget eller organisationen.

Forskningsmedel som söks från privata forskningsstiftelser räknas normalt som kontant samfinansiering. Att söka pengar från både privata och offentliga forskningsfinansiärer för samma projekt är därför en vanlig lösning.