Vad är en utlysning?

En utlysning är ett verktyg som forskningsfinansiärer har för att fördela sina medel. Utlysningarna (”calls” på engelska) beskrivs i utlysningstexter på forskningsfinansiärens webbplats.

När man som företag, kommun eller organisation ska välja område är det bra att utgå från de behov som man har inom företaget eller motsvarande, eller spana i framtiden och i omvärlden för att se vilka behov man troligen kommer ha senare. Då är möjligheterna störst att resultaten från arbetet kommer till nytta. Gör gärna en lista på frågor som ni vill utveckla eller öka kunskapen kring och jämför sedan mot vad det kan finnas finansieringsmöjligheter för.

Medlemmar i IQ Samhällsbyggnad får hjälp med detta viktiga steg.