En forskare fördjupar sig i ett ämne, försöker förstå hur saker och ting hänger ihop och försöker att finna lösningar på problem. Att forska är att systematiskt söka ny kunskap eller nya sätt att använda kunskap som redan finns. Att sökandet är systematiskt innebär att forskaren följer en plan som gör att de resultat han eller hon kommer fram till kan kontrolleras och upprepas.

Det finns många skäl för enskilda företag, organisationer och kommuner att satsa på forskning, till exempel för att utveckla nya produkter och tjänster, ge större kundnytta, utveckla bättre produkter och processer, minska kostnader och få kunskapsförsprång i förhållande till konkurrenter. I förlängningen leder detta till ökad konkurrenskraft och attraktionskraft.

När man som företag, kommun eller organisation ska välja område är det bra att utgå från de behov som man har i verksamheten, eller spana in i framtiden och i omvärlden för att se vilka behov man troligen kommer ha senare. Då är möjligheterna störst att resultaten från arbetet kommer till nytta. Gör gärna en lista på frågor som ni vill utveckla eller öka kunskapen kring och jämför sedan mot vad det kan finnas finansieringsmöjligheter för.

Webbplatsen forskning.se vill nå ut med resultat från offentligt finansierad forskning till allmänheten och drivs utan eget vinstintresse. Där kan du läsa mer om forskning i allmänhet.