Det finns många skäl för organisationer att satsa på forskning och innovation; att utveckla nya och bättre produkter, processer och tjänster, ge större kundnytta, minska kostnader och få kunskapsförsprång i förhållande till konkurrenter. I förlängningen leder detta till ökad konkurrenskraft och attraktionskraft.

Kunskap, kompetens och nätverk

Genom att aktivt delta i ett forskningsprojekt får din organisation också tillgång till ny kunskap, kompetens och ett nätverk inom den akademiska världen. Ni kan också dra nytta av akademins utrustning, exempelvis laboratorier eller testmiljöer.

Ett aktivt arbete med forskning ger dig dessutom en möjlighet att profilera ditt företag som ett innovativt kunskapsföretag. Att få jobba på en organisation i framkant och med forskningsfrågor är attraktivt för potentiella nya medarbetare. Kanske finns dina nya medarbetare i det nätverk inom akademin forskningsprojektet skapat? Det finns många exempel på sådana lyckade rekryteringar.

Hur kommer man igång?

Många tror att forskningsinsatser måste vara väldigt stora och krävande, men det finns oändliga möjligheter att anpassa forskningen till just det som din organisation eller verksamhet behöver.

Men hur kommer man igång med forskningen och hur kan forskarna och företagen börja samarbeta? Ronny Andersson, forskningschef på Cementa och adjungerad professor i Lund, har en fot i akademin och en i näringslivet. I den här korta filmen ger han sin syn på saken.