Här hittar du tips från erfarna forskningsledare.

Ha koll på omvärlden

 • Bolla alltid de aktuella frågorna i ett forskningsprojekt med blivande konkreta användare av resultatet och undvik att bli allt för akademisk i forskningen.
 • Gör en omvärldsanalys så att du vet vad andra gör. Snöa inte in i din egen värld.
 • Undersök vilka större aktörer som fått pengar för forskning och utveckling och se om det finns intressanta områden att söka sig till.
 • Ha koll på aktuella samhällsfrågor. På så sätt kan du få uppslag till olika forsknings- och utvecklingsbehov.
 • Spana in i framtiden och se vilka områden som är intressanta att satsa på.

Börja litet, utifrån egna behov och kommunicera nyttan

 • Börja med att formulera ett enkelt och greppbart upplägg, lägg inte upp en flerårig plan. Ett gemensamt examensarbete med en student kan vara en bra början. Börja alltså i liten skala och testa av efter hand.
 • Var uthållig. Om det inte blir bra första gången, testa en gång till.
 • Som företag ska man vara tydlig och inte låta problemet svälla iväg i mötet med forskarvärlden. Se problemet konkret utifrån de egna behoven.
 • Var mycket noga med att presentera nyttan med forskningen för det egna företaget. Det är viktigt att visa på utväxlingen av de satsade pengarna och att forskningsinsatsen ger effekter långt ut i produktionen.
 • I en forskningsansökan bör du vara noga med att lyfta fram nyttan för branschen och det vetenskapliga djupet. Dela upp forskningsprojektet i ett antal steg så att det blir mer greppbart att förstå och beskriv tydligt hur resultaten ska kommuniceras.

Viktigt med nätverk

 • Försök engagera någon branschorganisation om du vill göra en forskningsansökan, där finns alltid personer som vet hur de olika kanalerna fungerar och som kan ge det stöd företaget behöver.
 • Engagera dig i branschföreningar för att få kontaktnät med akademiker och olika parter som kan bli nyttiga när det gäller forskningsinsatser och samfinansieringsmöjligheter.
 • Gå samman med andra företag om en gemensam ansökan. Det är bra att visa på bredd och därmed öka möjligheten att få en ansökan beviljad.
 • Delta på IQ Samhällsbyggnads möten, seminarier och konferenser för där finns ett kontaktnät.