Karin Färnevik, affärsområdeschef samhällsbyggnad, Chalmers professional education
Karin Färnevik, affärsområdeschef samhällsbyggnad, Chalmers professional education

Vad hoppas ni få ut av ert medlemskap i IQ Samhällsbyggnad?
Vi hoppas få delta i samtalen om samhällsbyggnadssektorns omställning till livslångt lärande. Digitaliseringen av samhället förändrar våra liv och arbetssätt i grunden. Att vidareutveckla sig och sitt arbete för att bidra till omställningen på ett klokt sätt är avgörande för hur exempelvis industrialisering och digitalisering av sektorn kan lyckas. Vårt hjärta klappar alltså lite extra för medarbetarna och deras utveckling i en snabbt föränderlig värld. Det är medarbetarna som är drivkraften och som kommer att utveckla samhället och samhällsbyggnadssektorns olika organisationer för framtiden!

Vad hoppas ni kunna bidra med genom ert medlemskap?
Vi har över 20 års erfarenhet av att skapa utbildningar som utvecklar medarbetare, organisationer och dess arbetssätt. Chalmers har länge arbetat strukturerat med denna typ av utbildningar och vi hoppas kunna bidra med den kunskapen för att stödja omställningen till industrialiserade och digitaliserade arbetsprocesser. Vi kan bidra med den kunskapen för att stödja omställningen till industrialiserade och digitaliserade arbetsprocesser.

Vi ser att utformningen och utbudet av utbildning kommer att förändras inom en snar framtid. Chalmers har lång erfarenhet av att bedriva utbildning med digitala leveranser som utgångspunkt, eftersom våra kunder efterfrågat det. Därför har vi utformat arbetssätt för att möta kundens behov. Vi vill dela med oss av våra erfarenheter för att underlätta tillgängliggörandet av ny kunskap för fler, bygga in lärandet i organisationerna och stimulera utbildningsutbyte mellan lärosätena.