Emma Rosling, Prolog

Välkomna som medlemmar Prolog! Vad kan ni bidra med som medlemmar i IQ Samhällsbyggnad?
- Tack! Vi på Prolog jobbar aktivt med att effektivisera samhällsbyggandet. Vi utmanar och inspirerar sektorn att utvecklas i alla våra uppdrag. Vi har en unik marknadsposition och är ledande inom Lean, logistik och samverkan. Som medlem i IQ Samhällsbyggnad kan vi bidra med hög kompetens och en stor passion för att fortsätta utveckla byggandets produktivitet och valda områden tillsammans med övriga medlemmar.

Ni vill effektivisera byggandet. Berätta mer! Vad är viktigt att kunna då? Vilken roll spelar forskning och innovation?
- Samhällsbyggandet kämpar med ökade byggkostnader, tuffa ambitioner kopplat till hållbarhet samt utmaningar med lönsamhet i projekten. Att jobba med ökad effektivitet och produktivitet är vårt absoluta fokus. Det krävs en närhet till kunderna och projekten, en ständig nyfiken närvaro i sektorn samt att hålla sig uppdaterad inom den senaste forskningen och innovationerna. Forskning och innovation krävs för att sektorn ska våga testa nya tekniker, tjänster och processer, öka kompetensnivån samt öka intresset och attraktiviteten för branschen.

Vad hoppas ni får ut av medlemskapet?
- Som medlemsföretag i IQ Samhällsbyggnad positionerar vi oss ytterligare för ökat tryck på en positiv utveckling i sektorn. Vi ser möjligheten att stärka vårt nätverk genom att finna dem som brinner för att bryta byggkostnadsutvecklingen och tillsammans med övriga medlemsföretag driva andra viktiga frågor inom samhällsbyggandet. Vi kommer att vara aktiva inom IQ Samhällsbyggnad samverkansarena för Ledarskap, den arbetsgrupp som bland annat utvecklar kvalifikationer för värdebaserat ledarskap.