Vilken roll har ni inom samhällsbyggnad?
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar bland annat med detaljplaner, bygglov, trafikplanering, lantmäteri, kartor, geografisk information, mätning, tillsyn och strategiskt förebyggande arbete kopplat till miljö.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för både långsiktig strategisk planering för staden och den operativa driften av de offentliga rummen. Vi finns till för att hjälpa företag och privatpersoner att finna nya lösningar som kan gynna en god miljö. Gemensamt för vårt arbete är att alla delar syftar till att skapa en god miljö och hälsa för alla.


Varför är ni medlemmar i IQ Samhällsbyggnad?
Via medlemskapet i IQ Samhällsbyggnad och kommunnätverket vill vi lära av andra. Vi vill få möjlighet att påverka beslut som tas i riksdagen och i andra organ som påverkar vår stad och dess invånare. En viktig del är också insatser för ett hållbart samhälle, där vi vill öka takten i vårt arbete och med rätt satsningar; vi tror att IQ Samhällsbyggnad med kunskap och engagemang i strategiskt arbete, samt utbyten inom kommunnätverket, kan vara till gagn för oss vår strävan.


Vad får ni ut av medlemskapet i IQ Samhällsbyggnad?
En inblick i var andra kommuner står idag och vart de är på väg i sin utveckling i samhällsbyggnadsfrågor. Vilka gemensamma utmaningar vi har och vilka lösningar andra har identifierat. Kunskap om strategiska satsningar och samarbeten på nationell och europeisk nivå.


Varför ska kommuner, företag och andra organisationer satsa på forskning?
För att få veta om de satsningar man gör inom samhällsbyggnad är de rätta, att de är befogade. För att lära sig mer om hur utvecklingen framåt i tiden förväntas bli. För att skapa uppföljning och utvärdering kring de insatser man gör, tillsammans med sakkunniga.


Vad hoppas ni kunna bidra med genom ert medlemskap?
Vi vill bidra med den mindre kommunens perspektiv där utvecklingsvilja och pragmatism måste gå hand i hand.