Vi har pratat med vår huvudkontakt Bengt Nyman (bilden) om förväntningarna på samarbetet med oss och våra medlemmar.

Bengt Nyman, Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse

Vad hoppas ni få ut av ert medlemskap i IQ Samhällsbyggnad?
- Vårt syfte och önskan är att utveckla bra relationer med olika högskoleinstitutioner och andra organisationer inom samhällsbyggnadssektorn. Nu när det blir förändringar i högskoleförordningen blir det ännu viktigare för oss att föra konstruktiva diskussioner med de högskolor som utbildar i sektorn. Vi behöver veta hur förändringarna påverkar de interna regelverken på högskolorna, så att vi kan förhålla oss till dem och om möjligt fortsätta att dela ut stipendier till doktorander under längre perioder. Vi tycker att IQ Samhällsbyggnad är en bra plattform för att föra den här typen av diskussioner och vi vill gärna vara en del i ert nätverk.

Vad hoppas ni bidra med genom ert medlemskap i IQ Samhällsbyggnad?
- Vi hoppas kunna stärka insikten om att forskning i samhällsbyggnadssektorn är viktigt och att vi ska verka för fler forskarutbildade. Vi har hittills kunnat följa våra stipendiater under fyra år och ser att de kan tillföra stor nytta. I samband med vårt 25-årsjubileum förra året följde vi också upp en del tidigare stipendiater som i flera fall idag finns på nyckelpositioner i sektorn.

Läs mer om Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse