Vad hoppas ni få ut av ert medlemskap i IQ Samhällsbyggnad?
Sharing Capabilities är en startup från 2015. Jag, Johan Brisvall och Frank Strand grundade företaget efter att vi insåg ett glapp mellan managementkonsulter i samhällsbyggnadssektorn och hållbarhetsaspekten av att bygga våra framtida städer.

Susanne Pollack, Sharing CapabilitiesVi på Sharing Capabilities hoppas att kunna ta del av intressanta frågor som IQ Samhällsbyggnad engagerar sig i. Vi tror på att gränsöverskridande samverkan mellan akademi och näringsliv är viktigt för att tillsammans kunna utveckla branschen och lära oss av varandra. Vi ser IQ Samhällsbyggnad som en unik plattform med stort nätverk av organisationer och verksamheter som lyfter innovationsfrågor och bidrar till lösningar inom vår sektor.

Vad hoppas ni kunna bidra med genom ert medlemskap?
Vi har valt att nischa oss på strategiska hållbarhets- och digitaliseringsfrågor som påverkar samhällsbyggnadssektorns alla delar. Vi jobbar med både offentliga och privata bostadsaktörer för en hållbar och fungerande bostadsmarknad.

Som medlemmar i IQ Samhällsbyggnad hoppas vi kunna bidra med erfarenhet och förståelse för hur digitaliseringsfrågor och hållbarhetsfrågor kan knytas samman och skapa affärsmässiga effekter på lång och kort sikt. Nyligen har vi fördjupat oss i digitaliseringens effekter på bilinnehavet och därmed på efterfrågan av parkering, vilket är en fråga som skär rakt igenom stadens funktioner. Vilka är morgondagens medborgare och vad har de för behov? Det är en viktig fråga att diskutera för att tillsammans skapa en hållbar framtid.