Staffan Hintze, adjungerad professor på KTH och projektchef på Trafikverket

Du har länge varit bekant med IQ Samhällsbyggnad och engagerad i att utveckla sektorn. Vad har medlemskapet inneburit för dig?

- Det har varit en bra mötesplats för FoI-frågor inom samhällsbyggnadsområdet. Vi har kunnat diskutera fram gemensamma ståndpunkter mellan beställare, konsulter, entreprenörer, materialtillverkare och myndigheter. Det har blivit en gemensam röst för att bland annat påverka FoI-propositioner och annat. Vidare har IQ Samhällsbyggnad varit delaktig i flera sekretariat för olika FoI-satsningar som inneburit att vi på möten fått en bra och samlad syn på vad som händer inom FoI inom samhällsbyggnadsområdet.


Vad ser du fram emot att jobba mer med och varför?

- Att vara delaktig i den mötesplatsen som jag beskrivit ovan med långvarig förståelse från byggindustrin och nu också kunna beskriva Trafikverkets del i ovan. Jag är också adjungerad professor på KTH så jag kan också delta i högskolornas frågor och utmaningar.