Du får:

Du bidrar till:

 • Kompetensutveckling och omvärldsbevakning
 • Sektorns gemensamma utvecklingsresa
 • De senast nyheterna om forskning och innovation direkt till din inkorg
 • Mer och bättre forskning och innovation
 • Inbjudningar till möten och event
 • Långsiktiga system- och organisationsförändringar för att ny kunskap ska komma till praktisk nytta
 • Personlig vägledning och nätverk som ger dig ett försprång
 • Att ta Sverige till en tätposition inom hållbart samhällsbyggande

Ditt medlemskap är viktigt

Att vara medlem hos IQ Samhällsbyggnad innebär nytta på både kort och lång sikt. På kort sikt får du stöd i att ligga i framkant med den senaste kunskapen, och stöd i forsknings- och innovationsfrågor i din arbetsvardag. På längre sikt har medlemskapet ett strategiskt värde och stärker din organisationsutveckling genom IQ Samhällsbyggnads unika nätverk och verksamhet. Vi är särskilt aktiva inom digitalisering, resurseffektivisering och hållbar stadsutveckling.

I IQ Samhällsbyggnad är vi tillsammans omkring 100 organisationer från hela samhällsbyggnadssektorn. Ju fler medlemmar vi är desto starkare är vår gemensamma röst i samhällsbyggnads- och FoI-frågor gentemot politiker och beslutsfattare. Därför är ditt medlemskap viktigt för hela sektorns gemensamma utvecklings- och omställningsresa. Du är med och bidrar till att Sverige tar en tätposition i hållbart samhällsbyggande.

Ladda ner vår medlemsfolder:

Bli medlem i IQ Samhällsbyggnad!

Det är enkelt att bli medlem i IQ Samhällsbyggnad. Skicka ett mejl till oss och berätta att din organisation vill bli medlem! Eller fyll i ett webbformulär.

Fem nyttor med medlemskapet

 1. Exklusiva medlemsaktiviteter
  Inbjudningar till medlemsluncher, workshoppar, nätverk, och arbetsgrupper. Du blir en del i ett unikt nätverk med forskare, företag, myndigheter, kommuner, offentliga organisationer och branschorganisationer som sitter på den senaste kunskapen.

 2. Omvärldsbevakning för att ligga i framkant
  Nyhetsbrevet Medlemsnytt är en medlemsförmån där du får det senaste om bland annat öppna utlysningar för forskning- och innovationsprojekt direkt till din inkorg. I nyhetsbrevet och på våra digitala medlemsluncher får du omvärldsbevakning kring forskning, innovation och utveckling i sektorn. Missa inget, se till att du och dina kollegor prenumererar på Medlemsnytt!

 3. Mer kompetens och ökad kapacitet
  Som medlem kan du få hjälp med konkreta forsknings- och innovationsfrågor i din vardag och ingångar till samarbeten kring aktuella samhällsbyggnadsfrågor. Kontakta kansliet! Genom att du och dina kollegor deltar i arbetsgrupper, nätverk eller utskott bygger ni kunskap och skapar nätverk.

 4. Ansvar för en hållbar samhällsbyggnad
  Ett medlemskap i IQ Samhällsbyggnad innebär att du och din organisation bidrar till hela sektorns utveckling och omställning. Samtidigt får ni en direktkanal till beslutsfattare, är med och påverkar kommande satsningar på forskning- och innovation. Tillsammans är vi en stark röst för forskning och innovation så att kunskap kan leda till praktisk tillämpning.

 5. Synlighet
  Vi lyfter löpande våra medlemmars arbete med ny kunskap, hållbarhet och innovation. Du kan marknadsföra din organisations egna event och projekt i våra kanaler eller dela med dig av goda exempel till en bred målgrupp av utvecklingsintresserade samhällsbyggare. Du får ett intyg att visa upp i dina kanaler eller hänga på väggen.