Gå till innehållet

Våra medlemmar

IQ Samhällsbyggnad samlar samhällsbyggnadssektorn vilket ger oss en unik styrka. Här ser du vilka som är medlemmar hos oss.

Akademiska Hus AB

Autodesk

Bengt Dahlgren

Bjerking AB

Boverket

BSK Arkitekter AB

Byggcheferna

Byggföretagen

Byggherrarna

Byggmaterialindustrierna

Castellum AB

Cementa

Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Centrum för Management i Byggsektorn, CMB

Design för All Sverige

E.ON Sverige AB

Ecoclime Group

Ecoloop

Einar Mattsson Byggnads AB

Energi- och Miljötekniska Föreningen EMTF

Fastighetsägarna Sverige

Form/Design Center

Fortifikationsverket

Stiftelsen Färgfabriken

Gabrielii Development AB

Gar-Bo

Gatun Arkitekter

Geoforum Sverige

Glasbranschföreningen

GVK, AB Svensk Våtrumskontroll

HSB Riksförbund

Högskolan i Gävle

IMCG

Innovationsföretagen

Installatörsföretagen

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Jernhusen

Johan Martinsson AB

Johanneberg Science Park

Kiruna kommun

Kista Science City AB

Kommunförbundet Skåne

KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE-skolan)

Lantmäteriet

Lindholmen Science Park

LTH, Bygg- och miljöteknologi

LTU, Samhällsbyggnad

Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse

More 10 AB

Måleriföretagen i Sverige (f.d. Målaremästarna)

NCC Construction Sverige

Örebro kommun

PE Teknik & Arkitektur AB

Peab Sverige AB

Plåt & Ventföretagen

Profu, Projektinriktad forskning och Utveckling i Göteborg AB

Ramböll Sverige AB

Resilient Regions Association

Riksantikvarieämbetet

Riksbyggen

RISE - Research Institutes of Sweden (SP)

Serneke

Svenska institutet för standarder

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm

Skanska Sverige AB

Skogsindustrierna

SLU Sveriges lantbruksuniversitet tankesmedjan Movium

Specialfastigheter Sverige AB

Statens Geotekniska Institut

Stockholms Stad

Stockholmshem

Sweco

Svefa AB

Svensk Betong

Svensk Byggtjänst

Svenskt Vatten AB

Sveriges Arkitekter

Stiftelsen Svensk Industridesign, SVID

Säker Vatten AB

Tekniska Högskolan i Jönköping

Trä- och möbelföretagen

Trafikverket

Trollhättans Stad

Tyréns AB

Umeå Kommun

Umeå Universitet, Tillämpad fysik och elektronik

Uppsala kommun

Vasakronan AB

Veidekke Sverige AB

White Arkitekter AB

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Västerås Stad