Statssekreteraren tillsammans med IQ Samhällsbyggnads ordförande och vd

Som inledning till stämman talade statssekreteraren Per Olsson Fridh från Kulturdepartementet om den nya politiken för arkitektur, form och design som regeringen lämnade till riksdagen i februari. Nuvarande mål för arkitektur, formgivning och design upphör att gälla och ersätts med ett nytt nationellt mål: Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön. Propositionen bereds nu i riksdagen av det sammansatta civil- och kulturutskottet. Riksdagsdebatt och beslut väntas i slutet av maj.

Vill du veta mer om vad som hände inom IQ Samhällsbyggnad 2017?

Ladda ned vår årsberättelse.

Ny styrelse

Därefter följde årsstämma. Under stämman valdes en ny styrelse med en ny ledamot – Magnus Tengberg, affärsområdeschef Fastighetsutveckling Vasakronan, region Göteborg. Mari Broman, omvaldes som styrelseordförande. Den nya styrelsen består av:

 • Mari Broman, ordförande
 • Anna Bergström, Jernhusen
 • Britta Blaxhult, Einar Mattsson
 • Sanna Edling, Västerås stad
 • Stefan Engdahl, Trafikverket
 • Per-Ola Jönsson, Skanska Industrial Solutions
 • Tina Karrbom Gustavsson, KTH
 • Reinhold Lennebo, Fastighetsägarna Sverige
 • Christina Lindbäck, NCC
 • Niklas Sörensen, Ramböll Sverige
 • Magnus Tengberg, Vasakronan
Intensivt och engagerat arbete i workshop av medlemmar

På årsstämman valdes även en ny valberedning bestående av Nina Ryd, Chalmers (sammankallande), Birgitta Olofsson, Tyréns och Ola Månsson, Installatörsföretagen.

Som avslutning på årsstämman presenterade Terese Lilliehorn, IQ Samhällsbyggnad, och Miklos Molnar, Sverige Bygguniversitet, ett pågående projekt kring långsiktig kompetensuppbyggnad i sektorn. Alla stämmodeltagare fick sedan i workshopform arbeta med frågeställningar kopplade till projektet.

Sverker Sörlin avslutade en fullmatad eftermiddag med många spännande tankar om samhällets utveckling och kunskap.

Efter stämman arrangerades ett öppet seminarium. Seminariet inleddes med att vd Eva Schelin berättade om aktuella frågor på IQ Samhällsbyggnads agenda. Därefter talade Sverker Sörlin, professor vid Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö på KTH om ”Att ta ansvar för förändring - forskningspolitik och samhällsbyggnad i en turbulent tid”. Dagen avslutades med ett uppskattat mingel.