De senaste åren har samhällsbyggnadssektorn initierat och byggt upp många spännande projekt för att utveckla hur vi bor och lever. Men hur skalar vi upp de hållbara och innovativa projekten som skapats? Hur kan vi implementera lärdomar och erfarenheter från både lokala och nationella innovativa projekt? Charlotta Brolin från Riksbyggen, Ulf Östermark från AB Framtiden och Christine Olofsson från Älvstranden deltog i samtal som Eva Schelin modererade på Chalmersska huset i Göteborg.

Moderator Eva Schelin tillsammams med Ulf Östermark från AB Framtiden, Charlotta Brolin från Riksbyggen och Christine Olofsson från Älvstranden Utveckling.

I sina presentationer visade talarna på hur de arbetar med att få in forskningsresultat i sin ordinarie verksamhet, bland annat genom Positive Footprint Housing (Riksbyggen), att delta i utvecklandet av nya mobilitetslösningar (Framtiden) och att verka som testarena för stadsutveckling (Älvstranden Utveckling).

Ulf Östermark menar att man borde fokusera på lärande - vad kan vi lära av projekt och hur kan andra lära av oss? Andra viktiga aspekter för att lyckas med projekt är att tydliggöra nyttan och vad man bidrar till att förändra och hur man gör projektet lönsamt för att kunna sälja in projektet både internt och externt.

Christine Olofsson menade att det är viktigt att involvera helt andra aktörer i utvecklingsprocesser än vad som görs idag. Det är också viktigt att reflektera över vem som på riktigt vill lära sig och ta till sig av kunskapen. Christine pratade också om att uppskalning av projekt kan vara svårt. I enskilda projekt är det ibland lättare eftersom det är ett avgränsat område under en viss tidsperiod. Christine tryckte på modet att utmana och att vara mindre ängslig i stadsutvecklingsprojekt.

Slutorden från panelen var att vi måste göra hjältar av de som vågar gå i bräschen, och att vi som privatpersoner måste ställa högre krav i våra boende- och levnadsmiljöer för att skapa högre efterfrågan och knuffa utvecklingen framåt – samt att samverka på riktigt, inte bara med andra i branschen, utan även tillsammans med helt andra aktörer och branscher.