Diskussionen fortsätter!

Välkommen till ett uppföljande webbinarium den 3 november. Anmäl dig här!

Diskussionen under webbinariet tog avstamp i siffran 100 miljarder kronor som varje år som går till spillo. En av de viktigaste orsakerna som utpekades av branschens aktörer är brist på motivation och engagemang. Är det den rådande kulturen i byggsektorn som bidrar till detta? Boverkets gd Anders Sjelvgren inledde webbinariet:

Nästan 300 personer lyssnade när Boverkets gd inledde webbinariet.

- Tänk vilken kraft om vi kunde använda 100 miljarder till något annat än slöseri!

Boverket har i en uppföljande studie undersökt projektkultur och värderingar i ett antal byggprojekt. Professor Sten Philipsson presenterade studien, som visar att det finns stora möjligheter till att förändra projektkulturen så att motivation och engagemang ökar. Men då måste man ställa krav på projektkultur tidigt i byggprocessen och aktivt arbeta med ett värdebaserat ledarskap.

Kajsa Hessel, ordförande för Byggcheferna, och Tommy Lenberg, vd Byggherrarna diskuterade vägen framåt och lyfte bland annat vikten av att förankra värdegrunden, arbeta med ledarskapet och ta hjälp av de unga som kommer in i sektorn för att skapa förändring.

- Äntligen! Nu fokuserar vi på människorna istället för på tekniken, sa Tommy Lenberg, vd Byggherrarna.

- Studien visar att ledarskap är svaret på flera av problemen i byggsektorn. Vi är superkompetenta inom många områden men vi har inte fokuserat på mänskliga resurser, påpekade Kajsa Hessel, ordförande Byggcheferna.

Talare

Inspelning av webbinariet