Börjar:
Slutar:
Plats:
Alnarpsgården, Loftet, Sundsvägen 6 i Alnarp

Vi kommer att få exempel från miljö och samhällsutveckling, hälsa och social välfärd samt skola. Det kommer också bli en paneldiskussion om vad som kan behövas för att kommuner ska ta en mer framstående roll i forskningsprojekt. Kommunförbundet Skåne kommer också att med glädje kunna certifiera Östra Göinge kommun till Forskningskommun.

Några av programpunkterna:

Forskningskommun miljö och samhällsbyggnad, Skåne

Trelleborg kommun och Östra Göinge kommun berättar om vägen mot samt vägen fram till certifiering. Certifieringsceremoni av Östra Göinge kommun som Forskningskommun

Paneldiskussion: ”Vad behövs för att kommuner ska bli drivande/ta en mer framstående roll i forskningsprojekt?”

Representanter från kommun, läroverk och forskningsfinansiärer diskuterar kring frågan

Kommuner och forskning – Hur tas initiativet?

Föreläsare från kommuner och forskningsfinansiärer presenterar problematiken bakom och olika vägar till att initiera och föra praktiknära forskning i kommuner

NärKomm+ samverkan mellan kommunerna och forskningen på andra sätt än genom kommundoktorander.

Blocket modereras av Bengt Persson, SLU, Samverkanslektor, Projektledare för NärKomm och NärKomm+

Mer information och anmälningsformulär finns här

Arrangörer är Kommunförbundet Skåne tillsammans med SLU Alnarp.

Uppdaterad den