Börjar:
Slutar:
Plats:
Webbinarie via Zoom
Ort:
Webbinarium
Agendan har uppdaterats med hänsyn till nya internationella riktlinjer och kretsar kring fyra identifierade urbana dilemman, varje webbinarie kretsar kring ett av dessa och ger en möjlighet för deltagarna att tillsammans med en expertpanel diskutera dess implikationer och möjligheter.

I det första avsnittet utforskas det urbana dilemmat ”Sustainable Land-use and Urban Infrastructure”. Tillsammans med vår moderator Cissi Askwall, generalsekreterare på Vetenskap & Allmänhet, en panel av experter och deltagarna diskuterar vi bland annat hur vi skapar och utnyttjar offentliga utrymmen och dess konsekvenser. Anmäl dig här.

Se en film kring det dilemma-drivna tillvägagångssättet till urban innovation


Datum och teman för Urban Lunch Talks:

07 dec. Inclusive Public Spaces
14 dec. Digital Transitions and Urban Governance
11 jan. From Resilience to Urban robustness
25 jan. Sustainable Land-use and Urban
Infrastructures

Uppdaterad den