Börjar:
Slutar:
Plats:
Ljusgården, Drottninggatan 33, Stockholm
Ort:
Stockholm

Mötet är en del av ett projekt som IQ Samhällsbyggnad och Sveriges Bygguniversitet (SBU) driver tillsammans. Läs mer om projektet här!

Vi är inom projektet överens om att vi behöver fler ingenjörer och arkitekter som kan lösa framtidens alltmer komplexa samhällsbyggnadssituation. För att uppnå det krävs duktiga och välutbildade lärare på våra tekniska högskolor och universitet. Lärarna behöver en bra grundutbildning och forskningsmeritering, där det sistnämnda kräver forskningsanslag av tillräcklig längd och omfattning. Vi tror att det är möjligt att uppnå med ett förändrat finansieringssystem.

Vi vill nu veta hur frågor om kompetensförsörjning påverkar dig och din organisation. Hur ser du på tillgången på arkitekter och ingenjörer idag och i framtiden? Vi vill genom mötet den 6 februari få in fler synpunkter för att nyansera bilden och få förslag på vad vi tillsammans kan göra för att nå en hållbar kompetensförsörjning inom sektorn. Därför bjuder vi in dig och andra engagerade personer från sektorn för att få ta del av er syn på saken, och låta dig vara med och påverka!

Nu är det tillfälle att påverka

Just nu händer det mycket inom politiken som har stor påverkan på forsknings- och utbildningsfrågor. Det pågår en utredning om hur styrning och finansiering av universitet och högskolor ska ske i framtiden, genom Styr- och resursutredningen (Strut) och 2020 lämnas nästa forskningspolitiska proposition av regeringen. Vi vill bidra med våra synpunkter i arbetet med detta.

Du kan redan nu anmäla intresse för att delta på mötet, mer information med detaljer om programmet kommer i början av 2019. Om du inte själv har möjlighet att delta får du gärna skicka en kollega!

Varmt välkommen!

Eva Schelin, vd IQ Samhällsbyggnad
Jean-Marc Battini, koordinator Sveriges Bygguniversitet

Anmälan

Ange namn på organisation eller företag
Ange särskilda önskemål, allergi, specialkost, behov av hjälpmedel, övrigt
Jag accepterar att mina personuppgifter lagras och används för utskick av nyhetsbrev och inbjudningar.
Jag accepterar att mitt namn och organisation finns med på en deltagarförteckning som delas ut i samband med evenemanget samt att mina personuppgifter lagras och används för administration i samband med evenemanget.
Uppdaterad den