Börjar:
Slutar:
Plats:
Ljusgården, Drottninggatan 33. Stockholm
Ort:
Stockholm

Vid workshoppen presenteras de helt färska resultaten från en intervjustudie med ett antal av dagens aktörer på området. Du kommer att få möjlighet att diskutera och komma med input inför slutrapporteringen från projektet. Resultaten kommer att utgöra grund för kommande delar i Mistra InfraMaint, framförallt kring fortbildning, utbildningsmetoder och kurser.

Mer information och anmälan

Besök Mistra InfraMaints webbplats om du vill veta mer om programmet

Uppdaterad den