Börjar:
Slutar:
Plats:
Sal E30, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Visby
Ort:
Visby

Hur kan kommuner arbeta digitalt med sina processer? Regelverk, och inte minst tolkning av regelverk, har ibland en hämmande effekt på innovation, men kan rätt utformade bidra till att samhällsförbättringar skapas, används och sprids. Vilka möjligheter och hinder finns? Vilka forskningsresultat implementeras i kommuners verksamhet? Vi kommer göra några nedslag från bygg- och infrastrukturförvaltare om hur de tänker strategiskt kring att införa digitala system för att effektivisera verksamheten. Vilka behov och vilket arbete med att införa digitala processer och system för att klara sitt uppdrag behöver de göra, t ex i bygglovs- och detaljplaneprocessen? Hur tänker de kring strategier och varför de satsar som de gör? Hur kan smarta lösningar för byggande och infrastruktur leda till att mål avseende effektivisering och minskad klimatpåverkan nås? Eventet avslutas med en kort sammanfattning.

Medverkande:
  • Elisabeth Argus, VD, BonaCordi AB
  • Henrik Kant, Stadsbyggnadsdirektör, Göteborgs Stad
  • Jakob Hellman, Senior Public Policy Manager, Vinnova
  • Annika Malm, Programchef, Mistra InfraMaint
  • Camilla Byström, Programchef, InfraSweden2030
  • Kristina Gabrielii, Programchef, Smart Built Environment
Uppdaterad den