Börjar:
Slutar:
Plats:
HSB LivingLab, Elektrovägen 4
Ort:
Göteborg
Kostnad:
Avgiftsfritt

Året är 2062 och tillsammans har vi nått målen om ett hållbart, resurssnålt och inkluderande samhälle. Vi jobbar naturligt med livscykelperspektiv, resurseffektivitet och hållbarhet, cirkulära system präglar allt.

Nu sätter vi oss tillsammans och tittar på hur det hållbara boendet ser ut idag anno 2062 och går igenom hur vi gjorde för att nå hit. Vilka utmaningar har vi fått brottas med på vägen och vilka händelser och insatser var det som verkligen tog oss till detta önskade läge?

HSB LivingLab och IQ Samhällsbyggnad bjuder in till Framtidssamtalet och Det hållbara boendet anno 2062

Det blir en dag full av samtal, föreläsningar och workshops kring Framtidens hållbara boende. Du får lyssna till inspirerande talare och delta i spännande samtal och workshops, och du får möjlighet att knyta intressanta kontakter med en bred grupp människor.

Vårt mål är att du tillsammans med oss får möjlighet att lyfta blicken, och att du genom dialog och inspiration samlar viktiga insikter för just din organisation kring vilka scenarier, vägval och behov ni kan komma att möta. Genom att samla kompetenser och erfarenheter över gränserna hoppas vi kunna ge välgrundade inspel till såväl forskare som företag och organisationer inom samhällsbyggnadssektorn.

Vad är Framtidssamtalet?

Framtidssamtalet är en serie samtal som drivs av IQ Samhällsbyggnads Strategiutskott med syftet att identifiera viktiga vägval och belysa långsiktiga forskningsbehov och utvecklingsområden. Resultatet av samtalsserien kommer hjälpa till att utveckla IQ Samhällsbyggnads riktning och ge perspektiv kring samhällsbyggnadssektorns egen utveckling, drivkraft och möjlighet att forma det framtida hållbara samhället.

Vi använder också resultatet av Framtidssamtalen för att ge input till IQ Samhällsbyggnads sektorgemensamma inspel till nästa forskningspolitiska proposition.

Anmälan

Workshoppen är kostnadsfri men har en no show-avgift. Antalet platser är begränsat, så först till kvarn gäller! Anmäl dig till Emma Sarin senast den 17 oktober.

Uppdaterad den