Börjar:
Slutar:

Välkommen till ett samtal där vi undersöker möjligheterna med att utveckla städer som är trivsamma, beboeliga och hållbara (”liveable”)- inte bara smarta. Vi utvecklar betydelsen av att samarbeta transnationellt i stadsomvandlingsfrågor och vad det kan innebära i praktiken. Kan vi "kapa" politiska och institutionella låsningar på global nivå, genom lokala satsningar på liveability i världens städer? Samtalet innehåller bland annat lärdomar från att samarbeta transnationellt med forsknings- och innovationsutlysningar som instrument.

I det här webbinariet av forsknings- och innovationsprogrammet JPI Urban Europe får du ta del av erfarenheter från flera olika länder och kontexter. Här ges också chansen att chatta med talare och deltagare, nätverka, och rösta i olika frågor. Registrera dig här!

Uppdaterad den