Börjar:
Slutar:
Plats:
Hilton Stockholm Slussen, Guldgränd 8
Ort:
Stockholm
Kostnad:
Avgiftsfri

Vi står inför flera viktiga vägval i skapandet av framtidens transportsektor och under den här dagen får du möjlighet att ta del av ny kunskap och delta i diskussioner i aktuella transportfrågor. Konferensen inleds av infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Under konferensen deltar också inbjudna talare samt experter från Trafikanalys i olika temasessioner.
• Mer effektiva och hållbara godstransporter
• Samhällsplanera för framtiden
• Omställning av fordonsflottan
• Internalisering och kostnad för koldioxid
• Är kollektivtrafiken till för alla?
• Big data

Konferensen är avgiftsfri och har ett begränsat antal platser så säkra en plats så snart som möjligt.

Program och anmälan

Uppdaterad den