Börjar:
Slutar:
Plats:
Kårhuset Nymble, Drottning Kristinas väg 15, Stockholm
Ort:
Stockholm

På KTH bedrivs forskning för lösningar på samhällets utmaningar, ofta i samverkan med externa partners från industri och andra organisationer. I år vill vi visa på forskningssamverkan inom bland annat transport, material från skogen, industriell omställning, IKT för klimatet samt digitalisering. Vi kommer att diskutera hur samverkan bidrar till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling, och hur den kan berika både forskning, industri och samhällsutveckling.

Medverkande: Anna König Jerlmyr finansborgarråd Stockholms stad, Pernilla Bergmark Ericsson, Gunnar Björkman Stockholms stad, Ulf Ceder Scania, Åsa Ek Cellutech, Mikael Hannus Stora Enso, Tony Sandberg Scania, Ulrika Wedberg Sandvik, Monica Bellgran KTH, Göran Finnveden KTH, Viktoria Fodor KTH, Mia Hesselgren KTH, Mattias Höjer KTH, Josefin Illergård KTH, Mikael Karlsson KTH, Ann Legeby KTH, Mikael Östling KTH.

Anmäla dig här
Begränsat antal platser.

Uppdaterad den