Börjar:
Slutar:
Plats:
Bryggarsalen Konferens, Norrtullsgatan 12 N, Stockholm
Ort:
Stockholm
Kostnad:
Byggherrarnas medlemmar deltar kostnadsfritt. För icke medlemmar 1 500 kr exkl moms

I slutet av förra året lämnade Kommittén för modernare byggregler sitt slutbetänkande till regeringen. Huvudförslaget i betänkandet är att staten ska sätta samhällskraven i form av tydligare funktionskrav på byggnaders egenskaper och inte styra i detaljer. De allmänna råden minimeras i föreskrifter och hänvisning till standarder tas bort, då dessa bedöms blivit allt för styrande vid bedömningen om kraven är uppfyllda. Marknadens aktörer föreslås få större utrymme att agera mer flexibelt inom samhällskravens ramar.

Regeringens initiativ till att modernisera regelverket är bra då det har varit hämmande för nytänkande och innovation. Men nu krävs det också att vi som sektor tar vara på möjligheten och tar vårt ansvar för att driva utvecklingen vidare. Nytänkande och smartare lösningar ökar möjligheterna för sänkta produktionskostnader, bättre kvalitet och ökad konkurrens. Men hur förhåller vi oss till ett reformerat regelverk där vi inte längre kan luta oss mot de allmänna råden för att få verifierat om föreslagna lösningar uppfyller samhällskraven? Hur resonerar övriga branschaktörer? Vad får förändringen för konsekvenser för oss i egenskap av byggherrar och beställare?

På Byggherredagen den 2 april kommer vi att fördjupa oss i frågorna. Tillsammans med utredare, debattörer, branschaktörer och kollegor söker vi svaret på temat för dagen: Nu blåser förändringens vindar – ska vi bygga vindskydd eller hissa segel?

Läs mer och anmäl dig

Uppdaterad den