Börjar:
Slutar:
Ort:
Webbinarium

Välkommen till ett webbinarium som arrangeras av Boverket, CMB vid Chalmers och IQ Samhällsbyggnad. Webbinariet kommer att följas upp av fler aktiviteter under hösten.

Siffrorna ovan kommer från Boverkets rapport ”Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn” (2018). En av de viktigaste orsakerna som utpekades av branschens aktörer är brist på motivation och engagemang. Är det den rådande kulturen i byggsektorn som bidrar till detta? Boverket har i en uppföljande studie undersökt projektkultur och värderingar i ett antal byggprojekt. Studien visar att det finns stora möjligheter till att förändra projektkulturen så att motivation och engagemang ökar. Men då måste man ställa krav på projektkultur tidigt i byggprocessen och aktivt arbeta med ett värdebaserat ledarskap.

Program

Tillsammans vänder vi trenden! Anders Sjelvgren, gd Boverket

Sten Philipson, Professor i etik och värderingsforskning, berättar om den studie som han gjort på uppdrag av Boverket

Reflektioner från sektorn

  • Kajsa Hessel, ordförande Byggcheferna
  • Tommy Lenberg, vd Byggherrarna

Moderator: Anita Aspegren, vd IQ Samhällsbyggnad

Nästa steg

Vi fortsätter diskussionerna och fördjupar kunskaperna under ett digitalt seminarium den 3 november. Anmäl dig till det fördjupande seminariet den 3 november.

Anmälan

Vi vill ha din anmälan senast den 21 september.

Ange namn på organisation eller företag
Jag vill gärna få inbjudningar till kommande aktiviteter som Boverket, CMB och IQ Samhällsbyggnad arrangerar under hösten.
Jag accepterar att mitt namn och organisation finns med på en deltagarförteckning som delas ut i samband med evenemanget samt att mina personuppgifter lagras och används för administration i samband med evenemanget.
Uppdaterad den