Börjar:
Slutar:
Ort:
Digitalt
Mer om projektet

Förstudie: Digitala Tvillingar i samhällsbyggnadsprocessen ska bidra med en överblick över digitala tvillingar i samhällsbyggnadsprocessen. Resultatet ska framförallt utgöra ett beslutsunderlag för eventuell uppstart av en större strategisk satsning inom området digital tvilling inom samhällsbyggnad.

Syftet workshopparna är att få förankring av det preliminära resultatet i den pågående förstudien, men framförallt att få kompletterande kunskap avseende pågående initiativ, affärsmöjligheter och utmaningar för en framgångsrik implementering av digitala tvillingar i samhällsbyggnadssektorn.

Den digitala workshoppen genomförs vid två tillfällen. Det första tillfället är den 2 februari, klockan 9.00-10.30. Anmäl dig till workshoppen den 2 februari här.

Anmälan

Uppdaterad den