Utskottet ska bidra till stärkt mottagarkapacitet av forskning i sektorn. Goda exempel fångas upp och sprids, och resultat från forskning paketeras till olika målgrupper. Inspiration från andra sektorer och industrier inhämtas och olika former för nyttiggörande kan provas.

Utskott med fokus på implementering och användning av resultat från forskning och innovation

Organisationer med kompetens och förståelse för vad som krävs för nyttiggörande finns bland ledamöterna: exempelvis byggherrar, fastighetsbolag, science parks eller andra typer av samverkansorganisationer.


Utskottets ledamöter

 • Lars Redtzer, Sveriges Byggindustrier, Ordförande
 • Britta Blaxhult, Selvaag Bolig, styrelsens representant
 • Ronny Andersson, Cementa
 • Magnus Andersson, IMCG
 • Karin Färnevik, Chalmers
 • Hans Söderström, Installatörsföretagen
 • Tommy Börjesson, SIS
 • Hans Andersson, Skellefteå Kommun
 • Anders Bergmark, Stiftelsen Färgfabriken
 • Henrik Linderoth, Jönköpings universitet
 • Maja Westman, Theory Into Practice
 • Mari Ferring, WSP
 • Tove Arnsvik Bjurefalk, Johanneberg Science park
 • Patrik Kindström, Örebro kommun
 • Urban Månsson, Svensk Byggtjänst
 • Anita Aspegren, IQ Samhällsbyggnad
 • Terese Lilliehorn, IQ Samhällsbyggnad, Sekreterare
 • Jonas Bylund, IQ Samhällsbyggnad, Sekreterare