Strategiutskottet ska bland annat identifiera och formulera framtidens frågor och det inkluderar att definiera ett ”önskat läge” för sektorn/samhället utifrån olika perspektiv, exempelvis framtidens samhällen eller människans påverkan. Jämfört med status idag kan sedan kunskapsluckor och forskningsbehov, scenarier, vägval och behov av exempelvis metodutveckling definieras.

Utskottet arbetar utifrån flera olika perspektiv. Dels perspektivet och interaktionen kring inspel till den praktiska politiken och formandet av kommande forsknings­politiska propositioner. Och dels, och kanske framförallt, perspektiv kring samhällsbyggnads­sektorns egen utveckling, drivkraft och möjlighet att forma det framtida hållbara samhället. Utskottets arbete berör också förutsättningar och incitament för företagens kommersiella utveckling, individens kunskapsutveckling och behov samt akademins möjligheter att utveckla och driva forskning.

Utskott med fokus på strategi och långsiktiga FoI-behov

Det är ett behovsutskott där arbetet går från trend till scenarier till beställning. Utskotten levererar exempelvis analyser av långsiktiga forskningsbehov, benchmarking och omvärldsanalys, underlag till remissvar eller andra strategiska ställningstaganden samt förslag till innehåll på seminarier.


Utskottets ledamöter

 • Anders Persson, Innovationsföretagen, ordförande
 • Tina Karrbom Gustavsson, KTH, styrelsens representant
 • Emma Sarin, HSB
 • Nina Eliasson, Kiruna Kommun
 • Erik Stenberg, KTH
 • Kristina Mjörnell, RISE
 • Olof Philipson, Scheiwiller Svensson Arkitektkontor
 • Margaretha Wilhelmsson, Sveriges Arkitekter
 • Johannes Berg, Trafikverket
 • Ulrika Stenkula, White arkitekter
 • Anita Ihs, VTI
 • Karl Sundholm, Castellum
 • Annika Mårtensson, Lunds Universitet
 • Charlotta Faith-Ell, WSP
 • Susanne Engström, LTU
 • Anna Land, IQ Samhällsbyggnad, sekreterare
 • Anita Aspegren, IQ Samhällsbyggnad