Uppdraget är både strategiskt och taktiskt genom att utskottet tar fram förslag till formuleringar av exempelvis forskningsprogram inom EU:s ramprogram FP9 men också bidrar till de inspel till de forskningspolitiska propositionerna som IQ Samhällsbyggnad samordnar.

Utskott med fokus på näraliggande FoI-behov, koordinering och samordning

Genom omvärldsanalys lär utskottet av andra sektorer i samhället och näringslivet. Sektorsanalyser ger bättre kunskap om sektorns förutsättningar, potential och behov.


Utskottets ledamöter

 • Birgitta Olofsson, Tyréns, ordförande
 • Susanne Nielsen Skovgaard, Trafikverket, styrelsens representant
 • John Johnsson, Profu
 • Göran Persson, Boverket
 • Jean-Marc Battini, Sveriges Bygguniversitet
 • Staffan Hintze, NCC
 • Frank Strand, Sharing Capabilities
 • Erika Ribbhagen, Sweco
 • Anna-Johanna Klasander, White arkitekter
 • Ruben Aronsson, Sveriges Byggindustrier/SBUF
 • Thomas Olofsson, Umeå Universitet
 • David Bendz, Statens geotekniska institut
 • Susanne Pollack, Sharing Capabilities
 • Susanne Rudenstam, Sveriges Träbyggnadskansli
 • Agneta Wargsjö, Trafikverket
 • Anna-Karin Stoltz Ehn, RISE
 • Peter Öhman, Lindholmen Science park
 • Katarina Schylberg, IQ Samhällsbyggnad, sekreterare
 • Olle Samuelson, IQ Samhällsbyggnad, sekreterare