IQ Samhällsbyggnad följer noga utvecklingen och följer myndigheternas rekommendationer. Vi gör en bedömning för varje inplanerat möte och seminarium. För närvarande genomförs alla våra möten digitalt.

Om du har frågor kring hur IQ Samhällsbyggnad hanterar den pågående situation kontakta:

För mer information om Coronaviruset covid-19 besök Folkhälsomyndighetens webbplats.