Gå till innehållet

Remisseminarium Modernare byggregler

Den 15 april arrangerade IQ Samhällsbyggnad ett webbinarium, som gav fördjupad kunskap om innehållet i betänkandet Modernare byggregler. På webbinariet deltog omkring 60 personer.

Kommittén för modernare byggregler lämnade i december sitt slutbetänkande till finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund. Nu är betänkandet ute på remiss och remissvaren ska lämnas senast den 15 maj 2020. Ta del av slutbetänkandet.

Lämna dina synpunkter

Alla medlemmar i IQ Samhällsbyggnad är välkomna att skicka in tankar och input till IQ Samhällsbyggnads remissvar senast den 27 april. Skicka till helena.gibson-ek@iqs.se.

Den 15 april arrangerade IQ Samhällsbyggnad ett webbinarium, som gav fördjupad kunskap om innehållet i betänkandet. Utredaren Anna Sander, tidigare vd på IQ Samhällsbyggnad, berättade om utredningen och svarade på frågor. Både Byggherrarna och IQ Samhällsbyggnad ska svara på remissen. Under webbinariet gav Tommy Lenberg, Byggherrarna, och Olle Samuelson, IQ Samhällsbyggnad, reflektioner på utredningens innehåll och berättade om inriktningen på respektive remissvar.

Ta del av de presentationer som visades

Uppdaterad den