Caroline Cederström och Monika Hellekant Nilsson, White

Det finns tydliga krav på bullernivåer, dagsljus och energi när man ritar en byggnad eller planerar nya stadsdelar. Idag arbetar konsulter med kraven vid olika skeden istället för att utreda dem parallellt och samlat. Resultatet blir att man ofta tvingas till omtag i sena skeden i planeringen. Det innebär risker för sämre lösningar.

Nu har arkitekter från White och akustiker från Norconsult tagit fram en handbok som ska förbättra avvägningar mellan energi, buller och dagsljus i detaljplan- och projekteringsskedet. Arbetet har genomförts inom E2B2 – det största forsknings- och innovationsprogrammet hittills inom området energieffektivt byggande och boende.

På kunskapswebbinariet den 12 juni berättade Monika Hellekant Nilsson, Caroline Cederström och Linda Marlevi från White mer om E2B2-projektet och handboken. Britta Blaxhult, VD för Selvaag Bostad AB, och Titti Elert, Planarkitekt på Sundbybergs stad, bidrog med sina synvinklar. Webbinariet avslutades med en givande diskussion och frågestund.

Webbinariet genomfördes i samarbete med IQ Samhällsbyggnad.


Se webbinariet i efterhand

Till inspelad version av webbinariet

Ladda ner presentationen från webbinariet

Läs handboken och lär dig mer om projektet

Ladda ner handboken "Att möta kraven på buller, dagsljus och energi i stadsplanering och arkitektur"

Till mer information om E2B2-projektet bakom handboken


Program webbinarium:

 • Välkommen till E2B2s kunskapslunch!
  Anna Land, programansvarig E2B2 på IQ Samhällsbyggnad
 • Att hantera buller, dagsljus och energi i stadsplanering och arkitektur, lansering av ny handbok
  Monika Hellekant Nilsson, arkitekt på White
  Caroline Cederström, hållbarhetsstrateg på White
  Linda Marlevi, arkitekt på White (deltog i frågestunden)
 • Vilka bostadsvärden skapas när bostadsutvecklare tar hänsyn till kraven redan från början?
  Britta Blaxhult, VD för Selvaag Bostad AB
 • Bättre planprocess med samsyn och sammanvägd hantering av kraven
  Titti Elert, Planarkitekt på Sundbybergs stad
 • Frågestund och avslutning
  Alla talare, leds av Anna Land