Omkring 200 personer var anmälda till IQ Samhällsbyggnads webbinarium den 27 januari, som djupdök i regeringens forsknings- och innovationsproposition Forskning, frihet, framtid - kunskap och innovation för Sverige. IQ Samhällsbyggnads vd Anita Aspegren var moderator.

Propositionen lämnades av regeringen strax före jul. IQ Samhällsbyggnad var en av de över 100 organisationer som hade lämnat ett inspel. Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, presenterade regeringens nya forsknings- och innovationspolitik.

- Sällan har behoven av forskning varit tydligare än nu under pandemin, inledde ministern.

Ministern lyfte vikten av engagemang i internationell forskning.

Propositionen innehåller därför en kraftig resursökning, totalt tillförs 13,6 miljarder kronor över fyra år. Fri forskning och fem utpekade samhällsutmaningar är i fokus: Klimat och miljö, Hälsa och välfärd, Digitalisering, Demokratiskt och starkt samhälle och Kompetensförsörjning och arbetsliv.

- Ökade medel för strategiska innovationsprogram, ytterligare satsningar på test- och demonstrationsmöjligheter och sänkta trösklar för nyttiggörande och kommersialisering är viktiga faktorer för stärkt innovationskraft, sade ministern.

- Vi välkomnar den kraftiga ökningen av medel generellt och fokus på samhällsutmaningar. Vi saknar dock tydligare satsningar på små och medelstora företag och hade gärna sett fler riktade satsningar mot samhällsbyggnad, kommenterade Olle Samuelsson, FoI-strateg på IQ Samhällsbyggnad, som talade på temat propositionen i ljuset av sektorns gemensamma inspel.

Frågan om vad propositionen innebär för forskningsfinansiärerna besvarade av en panel som bestod av Ingrid Petersson, gd Formas, Maria Johansson, enhetschef Samhällsutveckling Vinnova och Rémy Kolessar, avdelningschef Forskning och Innovation Energimyndigheten.

Maria Johansson tryckte på samverkan mellan finansiärerna.

- Vi är mycket nöjda med propositionen! Och vi är redo och taggade att arbeta med den tillsammans med många andra aktörer, däribland IQ Samhällsbyggnad, konstaterade Ingrid Petersson, GD på Formas.

- Vi välkomnar den nya propositionen och ser mycket positivt på de ökade satsningarna på områden som klimat och miljö och digitalisering, menade Rémy Kolessar, chef för FoI på Energimyndigheten.

Niklas Sörensen, VD Ramboll Sverige, Lennart Weiss, Kommersiell direktör, Veidekke i Sverige, Johan Silfwerbrand, professor KTH och styrelseledamot i Sveriges Bygguniversitet och Kristina Pettersson Post, Regionchef Göteborg, Vasakronan gav sektorns syn på de satsningar som presenterade. De satsningar som finns med i propositionen välkomnades av panelen som dock menade att det även behövs andra kompletterande satsningar och samarbetsarenor för att driva på sektorns utveckling.

- Samverkan är nyckelordet för hur vi kan gå vidare och få ut det mesta av propositionen, avrundade Anita Aspegren webbinariet.

Se webbinariet i efterhand