I filmen får du veta mer om Boverkets nya regelverket, om Samhällsbyggandets Regelforum och ta del av olika perspektiv från aktörer både inom och utanför sektorn.

Webbinarium: Nya byggregler – hur påverkas samhällsbyggnadssektorn?

Boverket inför nya föreskrifter som ersätter dagens bygg- och konstruktionsregler vid halvårsskiftet 2024. Målbilden är ett modernare, effektivare och mer innovativt byggande. Sektorns aktörer får ett större ansvar än idag, men samtidigt större inflytande och fler incitament att utveckla bättre och bättre metoder. Hur ska aktörerna i samhällsbyggnadssektorn ta emot den nya regelmodellen, som går under arbetsnamnet Möjligheternas byggregler? Och vilka möjligheter finns att påverka utformningen av regelverket och tillämpningen av det? Läs mer på https://www.boverket.se/sv/byggande/uppdrag/mojligheternas-byggregler/

Samhällsbyggandets Regelforum är sektorns gemensamma plattform där vi tillsammans bidrar till utvecklingen av befintliga och nya regelverk. En viktig uppgift just nu är att koordinera de insatser som krävs för att Boverkets nya regelmodell ska få en smidig introduktion och bra tillämpning.

Sändningen är ca. 120 minuter lång

Välkommen och inledning, 04.45

Moderator: Fredrik Bauer

Vad innebär det nya regelverket? Hur ser tidplanen ut och hur samverkar Boverket med sektorn? Vilka erfarenheter kan vi hämta från andra branscher?

 • Anders Sjelvgren, gd Boverket
 • Yvonne Svensson, rättschef Boverket
 • Lars Redtzer, Byggföretagen och Samhällsbyggandets Regelforum
 • Kristina Gabrielii, IQ Samhällsbyggnad och Samhällsbyggandets Regelforum
 • Jonas Edahl, Boverket
 • Anders Hermansson, Svensk Sjöfart
 • Stefan Lindbäck, Lindbäcks Group

Nya sätt att verifiera funktionskrav, 55.00

Det kommande regelverket ställer krav på nya sätt att säkerställa verifiering av funktionskrav. Sektorns aktörer får ett större ansvar för verifieringsmetoder. Det är viktigt att vi nu skapar verifieringsmetoder som är användbara och accepterad av alla aktörer så att lösningar blir användbara i hela landet.

 • Nancy Mattsson, JM Bostad
 • Stefan Lindbäck, Lindbäcks Group
 • Pia Hermansson, Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer
 • Kristina Gabrielii, IQ Samhällsbyggnad och Samhällsbyggandets Regelforum

Hur ska de nya reglerna tolkas?, 01.15

Det nya regelverket innebär färre men tydligare regler i form av funktionskrav. Vad betyder det för tolkningen av reglerna för olika aktörer och i förlängningen för de som ska använda våra bostäder och andra byggnader? Och vilka erfarenheter finns redan idag?

 • Jonas Högset, Sveriges Allmännytta
 • Carina Weir, Enköpings Hyresbostäder
 • Annica Carlsson, Equator Arkitekter
 • Tore Strandgård, Incoord
 • Robert Grahm, Skanska

Att jobba med standarder och branschregler i ett nytt regelverk, 01.33

Allmänna råd och hänvisningar till olika myndigheters och organisationers riktlinjer tas bort. I den nya regelmodellen blir därför standarder och branschregler allt viktigare. Hur ska dessa utvecklas och hur kan man påverka?

 • Mårten Lindström, projektledare Samhällsbyggandets Regelforum
 • Dan Nilsson, SIS
 • Christian Sterner, Svensk Byggtjänst
 • Linnea Moberg, Gar-Bo
 • Thomas Helmerson, Säker Vatten AB

Avslutning, 01.52

Summering av dagen och arbetet framåt.

 • Lars Redtzer, Byggföretagen och Samhällsbyggandets Regelforum
 • Tommy Lenberg, Byggherrarna och Samhällsbyggandets Regelforum