Börjar:
Slutar:
Plats:
Online

Matchmaking pågår mellan utlysningens öppnande (29 Jan) och 15 April. Du deltar framförallt genom att registrera dig i matchmaking-plattformen B2Match. Du kan också delta i ett internationellt matchmaking event online (Zoom-möte) den 9 mars och gå med i LinkedIn-gruppen för att nätverka:
1) Skapa en profil i B2Match (den officiella matchmaking-plattformen i utlysningen). Här kan du sedan söka samarbetspartners baserat på land, arbetsområden, typ av sektor, med mera. När du hittar någon du vill träffa ber dom ett möte. Du kan schemalägga och hålla möten direkt i plattformen.
2) Delta i matchmaking-eventet den 9 mars, lyssna till goda råd och få en översikt över deltagarna. Den andra timman i eventet använder vi B2Match för att ha bilaterala möten.
3) Håll koll på den officiella utlysningssidan och gå med i LinkedIn-gruppen för att nätverka.

Information om utlysningen

ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities bjuder in forskare, kommuner, företag, civilsamhälle och andra relevanta intressenter att söka medel för att skapa transnationella konsortier och adressera hur urban omställningskapacitet kan bidra till en mer hållbar stadsutveckling. Exempelvis genom projekt som utforskar och bidrar till:

  • Urban cirkulär ekonomi
  • Invånarbaserad utveckling och urbana ekosystem för innovation
  • Robust och motståndskraftig urban infrastruktur och byggd miljö

I utlysningen deltar 16 forskningsfinansiärer från 14 europeiska länder, varav Energimyndigheten och Formas deltar från Sverige. Syftet är att finansiera utvalda forsknings- och innovationsprojekt med en total budget på cirka 18 miljoner euro.

Utlysningen är uppdelad i två delsteg, där den sökande i steg ett skickar in en projektskiss för att därefter i steg två skicka in en fullständig ansökan.

Läs mer om utlysningen
Titta på det internationella informationswebbinariet


JPI Urban Europe är ett forskningsprogram som IQ Samhällsbyggnad driver tillsammans med andra europeiska FoI-aktörer på uppdrag av Energimyndigheten, Formas och Vinnova.