Börjar:
Slutar:
Plats:
Online

Läs mer och anmäl dig till Urban Lunch Talks #17 här.

Om Urban Lunch Talks
Urban Lunch Talks är en webbinariumserie kring urbana dilemman och vägar framåt av programmet JPI Urban Europe. Här möts blandade aktörer från olika sektorer och länder med projekt som fått stöd i JPI Urban Europes olika utlysningar för att tillsammans syntetisera resultat och lärdomar. Webbinarierna har sedan 2018 attraherat deltagare från 40 länder och sex kontinenter. Läs mer.

IQ Samhällsbyggnad driver JPI Urban Europe tillsammans med andra europeiska FoI-aktörer på uppdrag av Energimyndigheten, Formas och Vinnova.


Visste du att?
Europa arbetar nu med en ambitiös strategi för att bli den första klimatneutrala kontinenten. Mot bakgrund av EU:s Green Deal och förnyelsen av Urban Agenda for EU är målet att säkerställa livskraft, välstånd och välbefinnande för alla.

JPI Urban Europe är redo att etablera sig som forsknings- och innovationsnavet för samhällsomvandling och samarbetar nu med Europeiska kommissionen för att etablera det långsiktiga programmet Driving Urban Transitions to a Sustainable Future (DUT). Vi vet att det krävs alla typer av urbana åtgärder för att de nödvändiga förändringarna ska kunna realiseras och för att gå från strategi till verklighet måste experter och beslutsfattare arbeta i samförstånd med stadsdelar, städer, kommuner, städer och stadsområden. Du kan läsa mer här.