Börjar:
Slutar:

För kommuner som är medlemmar i IQ Samhällsbyggnad finns ett nätverk som främjar ett effektivt kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan kommuner. De flesta kommuner är involverade i utvecklingsprojekt av olika slag som ger erfarenheter värda att dela med sig av. Ett särskilt tema har varit innovationsledning i praktiken.

Läs mer: https://www.iqs.se/natverk-och-moten/natverk-for-kommuner/