Börjar:
Slutar:
Ort:
Digitalt möte

Bakgrund
Nu ska färdplanerna för Fossilfritt Sverige genomföras. Första målåret är 2022 och sedan följer klimatmål för 2025, 2030, 2040 fram till år 2045 och netto nollutsläpp av växthusgaser. Under den här lunchen rapporterar vår vd Anita Aspegren om vad som är på gång i färdplanen för Bygg- och anläggningssektorn och i arbetsgruppen för innovation (innovationsrådet).

I färdplanen för bygg- och anläggningssektorn lyfts innovationer fram i relation till att det behövs transformativa förändringar av samhället, genom både tekniska innovationer och förändrade värderingar och livsmönster. Ett antal svårigheter och utmaningar lyfts också:

- Det är svårt för en enskild aktör att ha en övergripande strategi för forskning och utveckling (FoU) svårigheter med implementering
- Innovation kan hämmas av befintliga regler
- Processer och arbetssätt behöver ses över
- En projektkultur som inte främjar innovation
- Det behövs test- och demonstrationsmiljöer samt kompetens och ledarskap
- Samt att innovation behöver förstås kopplat till material

Ta chansen att ge inspel till arbetgruppen innovation i färdplanen för bygg- och anläggningssektorn!


Agenda

  1. Det behöver du veta om färdplanen för bygg- och anläggningssektorn, och senaste nytt från innovationsgruppen. Rapport från vd Anita Aspegren.
  2. Öppen diskussion och frågor- chans att ge inspel till arbetsgruppen innovation
  3. Aktuellt i IQ Samhällsbyggnad: Vad är på gång just nu och vilka öppningar finns? Ex. aktuella finansieringsmöjligheter. Nästa medlemslunch 3 dec!

Till anmälan

Nästa medlemslunch