Börjar:
Slutar:
Plats:
Webbinarium
Porträttbilder på Elin Olsson och Anders Sjelvgren

Samhällsbyggandets Regelforum är sektorns gemensamma plattform för att vi tillsammans ska bidra till utvecklingen av befintliga och nya regelverk som möjliggör ett modernare, effektivare och mer innovativt byggande till nytta för sektorns slutkunder samtidigt som övergripande samhällskrav med säkerhet uppfylls. Under våren har arbetsformer och inriktning för Samhällsbyggandets Regelforum, som samordnas av IQ Samhällsbyggnad, arbetats fram.

Välkommen till ett webbinarium där du får veta mer om Samhällsbyggandets Regelforum – syfte, mål och arbetssätt. Dessutom diskuterar vi hur goda idéer och erfarenheter kan fångas upp och bidra till sektorns gemensamma arbete kring frågor som kommer att få stor betydelse för sektorns aktörer de närmaste åren.

Medverkar gör bland andra Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren, statssekreteraren Elin Olsson och representanter för Samhällsbyggandets Regelforum.

Anmäl dig här

Program

Välkommen
Lars Redtzer, chef för branschutveckling på Byggföretagen och ordförande Samhällsbyggandets Regelforum, introducerar till dagen

Boverkets nya regelmodell – hur ökar det möjligheterna till ett innovativt byggande?
Anders Sjelvgren, generaldirektör Boverket

Regeringens förväntningar på sektorns engagemang
Elin Olsson, statssekreterare hos jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi

Ny roll för sektorn med chans att påverka
Michael Strömgren, Public Affairs Manager Briab

Samhällsbyggandets Regelforum – den gemensamma plattformen för brett engagemang
Mårten Lindström, projektledare Samhällsbyggandets Regelforum

Elbranschen – allmänt accepterade standarder har ersatt detaljerade myndighetsföreskrifter
Thomas Korssell, vd Svensk Elstandard

Frågor och diskussion

Sammanfattning, avrundning och vägen framåt
Lars Redtzer och Mårten Lindström


Här kan du läsa mer om Samhällsbyggandets Regelforum

Anmäl dig här