Börjar:
Slutar:
Plats:
Drottninggatan 33, Stockholm eller digitalt (Zoom)
Ort:
Stockholm eller digitalt

Torsdag den 25 november skapar vi en samlingsplats för erfarenhetsutbyte kring innovationsledning i kommuner, med fokus på attraktiva livsmiljöer och hållbart samhällsbyggande. Välkommen att utveckla din kapacitet och dela erfarenheter med andra.

Direkt till anmälan

För vem?

Eftermiddagen vänder sig till IQ Samhällsbyggnads kommunmedlemmar, deltagarna i det tidigare innovationsledningsinitiativet, och alla andra kommuner med intresse för innovation och attraktiva livsmiljöer.

Program

14.00 Välkommen!
Anita Aspegren, Katarina Schylberg och Caroline Wrangsten, IQ Samhällsbyggnad

14.10 Gästföreläsare: Caroline Wigren-Kristoferson, professor i Urbana studier vid Malmö universitet, delar med sig av insikter från sin tid som in-houseforskare i Helsingborgs stad.

14.50 Panelsamtal och öppen diskussion med deltagare

  • Max Larcombe,Tf Teamchef, Design och Innovation, Helsingborgs stad
  • Ulrika K Jansson, Kommundirektör Enköpings kommun
  • Viktoria Brandel, Kreativ projektledare Västerås stad
  • Erica Eneqvist, Projektledare RISE
  • Karin Hovlin, Partner och senior konsult Governo

15.30 Mingel med dryck och tilltugg

16.15-17.00 Återträff för deltagare i det tidigare innovationsledningsinitiativet (digitalt)

Gästföreläsare

Caroline Wigren-Kristoferson är professor i Urbana studier vid Malmö universitet och tidigare Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Caroline kommer dela med sig av insikter från sin tid som in-houseforskare i Helsingborgs stad 2018-2020 då hon undersökte vilken roll en kommun kan ha i omställningen mot ett mer hållbart samhälle genom att arbeta med innovation och utveckling. Kan nya verktyg leda till fler innovationer eller ett annat sätt att arbeta? Vi är alltså nyfikna på vad andra kommuner kan lära sig av silvermedaljören i EU:s tävling om utmärkelsen Europas innovationshuvudstad 2020. Vi är också nyfikna på vad en in-houseforskare gör och kan bidra med i en kommun. Efter Carolines föredrag finns tid för diskussioner och inspel från andra initiativ kring att stärka kommuners innovationsförmåga.

Bakgrund

IQ Samhällsbyggnads kommunnätverk har under flera år återkommit till frågor som rör kommunernas förutsättningar att bedriva innovation i den egna organisationen och tillsammans med andra. 2020 tog vi, tillsammans med utredningen Samordning för bostadsbyggande och med stöd från Vinnova, initiativ till en satsning på innovationsledning som engagerade 15 projektledare i 10 kommuner.

När IQ Samhällsbyggnad nu förbereder lanseringen av en arena för attraktiva livsmiljöer för våra medlemmar ser vi att kommunerna har en central roll och att innovationsledning och organisatorisk kapacitet är viktiga nycklar. Med detta seminarium vill vi därför lägga grunden för den kommande arenan genom att lära av Helsingborgs stads uppmärksammade innovationsprocesser med medborgarna i centrum.

Läs mer om kommunnätverket

Bli medlem i IQ Samhällsbyggnad

Anmälan

Vi ser helst att du medverkar på plats för att tillgodogöra dig eftermiddagen på bästa sätt - och såklart för att vi ser fram emot att träffa dig! Men du har också möjlighet att medverka digitalt via Zoom.

Ange namn på organisation eller företag
Ange om organisation där jag arbetar är medlem i IQ SamhällsbyggnadAnge om du deltar fysiskt på plats eller digitalt.
Jag accepterar att mina personuppgifter lagras och används för utskick av nyhetsbrev och inbjudningar.
Jag accepterar att mitt namn och organisation finns med på en deltagarförteckning som delas ut i samband med evenemanget samt att mina personuppgifter lagras och används för administration i samband med evenemanget.
Uppdaterad den